Договір дарування транспортного засобуВідповідно до статті 719 Цивільного кодексу України, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі.

Посвідчення договорів про відчуження, заставу транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - сторони відповідного договору.
Документи необхідні для оформлення договору дарування транспортного засобу:1. Паспорта сторін, реєстраційні номери облікової картки платника податків. 2. В разі вчинення договору через представника — нотаріально посвідчена довіреність.3. Технічний паспорт або Свідоцтво про реєстрацію ТЗ.4. Висновок про оцінку вартості ТЗ.5. Заява про згоду другого з подружжя на укладення договору, якщо відчужується майно набуте під час зареєстрованого шлюбу, справжність підпису на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Для заяви – паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків іншого із подружжя.6. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Потрібна консультація нотаріуса?

Зателефонуйте або завітайте до офісу

Illustration
Illustration
Illustration