Договір дарування земельної ділянки
Відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір дарування – це договір, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.Право власності на дарунок (майно) виникає в день в момент прийняття дарунку (в день посвідчення договору нотаріусом та проведенням державної реєстрації в реєстрі). ⠀Після цього (в цей же день) особа, яка отримала дарунок, має право вчиняти щодо такого майна всі правомочності власника майна (продати, подарувати, передати в іпотеку і таке інше).Особливості:Земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь іншого з подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних (повнорідних і неповнорідних) братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, баби, онуків, правнуків, рідних дядька та тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчериці, вітчима, мачухи).

Документи необхідні для посвідчення договору дарування 
1. Паспорти сторін (дарувальника та обдаровуваного) та реєстраційні номери облікової картки платника податків.2. В разі вчинення договору через представника — нотаріально посвідчена довіреність.3. Правовстановлюючий документ з кадастровим номером земельної ділянки, зареєстрований у відповідному відділі Держкомзему/Державному реєстрі речових прав (це може бути Державний акт про право власності на земельну ділянку, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, інші документи, витяг про реєстрацію права власності).4. Витяг з Державного земельного кадастру про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) на земельну ділянку (Витяг дійсний протягом трьох місяців);5. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.6. Висновок про оціночну вартість земельної ділянки (оцінка для цілей оподаткування або Висновок про експертно-грошову оцінку земельної ділянки).7. Довідка про відсутність забудови на відчужуваній земельній ділянці, якщо відчужується земельна ділянка без забудови, (видається органами місцевого самоврядування сільрада/міськрада). Якщо на земельній ділянці знаходяться будівлі, то необхідно земельну ділянку відчужувати одночасно з будівлями, які знаходяться на цій земельній ділянці.8. Заява про згоду подружжя на укладення договору, якщо відчужується майно набуте під час зареєстрованого шлюбу, справжність підпису на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Для заяви — паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків іншого із подружжя.9. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.10. Дозвіл органу опіки та піклування (якщо право власності або право користування відчужуваним майном належить малолітнім чи неповнолітнім особам або набувається малолітніми чи неповнолітніми особами). Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру дитині, свідоцтво про народження дитини. Заява про згоду батька/матері на придбання/відчуження дитиною нерухомого майна, справжність підпису на якій засвідчено у нотаріальному порядку.  

Потрібна консультація нотаріуса?

Зателефонуйте або завітайте у офіс