Договір купівлі-продажу земельної ділянкиДоговір купівлі-продажу земельної ділянки— це договір, за яким од­на сторона (продавець) передає або зобов'язується передати земельну ділян­ку у власність іншій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язу­ється прийняти земельну ділянку і сплатити за неї певну грошову суму. (ст. 655 Цивільного кодексу України)

Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 657 Цивільного кодексу України).
Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки надаються такі документи:● Паспорти сторін, реєстраційні номери облікової картки платника податків;● У разі вчинення договору через представника – нотаріально посвідчена довіреність;● Правовстановлюючий документ з кадастровим номером земельної ділянки, зареєстрований у відповідному відділі Держкомзему/Державному реєстрі речових прав, інші документи, виписка про реєстрацію права власності);● Витяг з Державного земельного кадастру (Витяг з ДЗК формується нотаріусом при посвідченні договору);● Звіт про оцінну вартість земельної ділянки (оцінка для цілей оподаткування);● Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення);● Довідка про відсутність будівель на земельній ділянці, що відчужується, якщо відчужується земельна ділянка без забудови (видається органами місцевого самоврядування). Якщо на земельній ділянці знаходяться будинки, то необхідно земельну ділянку відчужувати одночасно з будинками, що знаходяться на цій земельній ділянці;● Заява про згоду дружини/чоловіка Продавця на продаж земельної ділянки, яка набута під час зареєстрованого шлюбу, справжність підпису на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Для заяви – паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків іншого із подружжя, Свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
● Заява про згоду дружини/чоловіка Покупця на придбання (купівлю) земельної ділянки (справжність підпису на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Для заяви – паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру іншого із подружжя, Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
Примітка: У разі посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення розрахунок між сторонами здійснюється у безготівковому порядку – необхідно відкрити поточні рахунки у банку.Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Потрібна консультація нотаріуса?

Зателефонуйте або завітайте до офісу

Illustration
Illustration
Illustration