Реєстрація змін ТОВ, юридичних та фізичних осіб: Текст установчих документів нерідко змінюється, з цим стикаються у деяких ситуаціях, які передбачені чинними законодавчими актами. Внесення змін до реєстру юридичних та фізичних осіб (підприємців) проводиться згідно ЗУ «Про реєстрацію» (стаття 29).Згідно з чинним законодавством реєстрація змін в статуті юридичної особи проводиться у таких випадках:• зміна обсягу статутного капіталу;• змінюється найменування підприємства;• зміни підлягає юридична адреса підприємства (його розташування);• реєструються нові або змінюються старі категорії діяльності КВЕД;• додаються або видаляються учасники засновниц
ького складу;• зміна директора (гендиректора) підприємства;• установчі документи приводяться у відповідність до чинних законодавчих актів України;• виправлення технічної помилки (помарки і т.д.), вчинені в процесі заповнення документів.Інші зміни у відповідній документації, які вважаються самостійними по тим чи іншим критеріям, є незаконними, проходять по категорії підробки офіційних даних і супроводжуються накладенням штрафів.Перелік документів Для різного виду коригувань потрібен окремий список довідок. Документи для реєстрації змін даних про юридичну особу повинні включати у себе:• паспорт громадянина України;• ідентифікаційний номер платника податків;• рішення засновника (юридичної особи) на внесення змін у документи, засвідчується нотаріально;• документ, що підтверджує повноваження заявника.Точний перелік документів вказується при необхідності внесення тих чи інших змін з наведеного вище переліку. Можуть вимагатися додаткові довідки згідно з чинними законодавчими
Для фізичної особи допускаються зміни в документах за умови:
• зміни ПІБ підприємця чи паспортних даних (серія, номер і т.д.);
• зміни місця прописки фізичної особи, зазначеної раніше в документах (паспорті і т.д.);
• будь-яких змін з реєстраційним номером облікової картки платника податків;
• зміна основного виду діяльності, додавання або видалення кількох пунктів КВЕД.
Щоб здійснити реєстрацію змін відомостей про фізичну особу-підприємця будуть потрібні такі документи:
• паспорт громадянина України;
• ідентифікаційний код платника податків;
• оригінал доручення або завірена копія (якщо інтереси підприємця представляє довірена особа);
• можуть знадобитися інші документи згідно з чинним законодавством.
Окремою процедурою вважається ліквідація індивідуального підприємця. При відсутності чинників, що заважають (податкові заборгованості та ін.) фізичній особі необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і доручення, якщо інтереси підприємця представлені довіреною особою.

Потрібна консультація нотаріуса?

Зателефонуйте або завітайте до офісу